Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Wyszukaj po znaku sprawy lub nazwie:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. Zakup i dostawa wagi najazdowej dla pacjentów niepełnosprawnych w ramach projektu Dostępność Plus dla zdrowia ZP-381-38/2023 2023-05-26 11:20 2023-06-05 12:00
2. Zakup i dostawa pulsoksymetru i EKG w ramach projektu Dostępność Plus dla zdrowia ZP-381-37/2023 2023-05-26 11:01 2023-06-05 11:00
3. Dostawa zestawów komputerowych 8 szt. w ramach programu Dostępność Plus ZP-381-36/2023 2023-05-26 10:21 2023-06-05 10:00
4. ZP-381-16/2023 Dostawa i wdrożenie systemu przyzywowego pacjenta w ramach projektu „Dostępność PLUS dla Zdrowia” ZP-381-16/2023 2023-05-17 07:51 2023-06-01 11:00
5. ZP-381-32/2023 Zakup urządzeń dla fizykoterapii w SPZOZ w Szamotułach. ZP-381-32/2023 2023-05-19 11:06 2023-06-01 11:00
6. Dostawa Switch FortiNet FortiSwitch FS-148F - 3 szt. oraz modułów optycznych SPF+ LR 10Gbs 1310nm LC DDM SMF 10km do FortiSwitch – 6 szt. ZP-381-33/2023 2023-05-18 09:42 2023-05-30 09:00
7. ZP-381-31 WYKONANIE BADAŃ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKACH I POMIESZCZENIACH SP ZOZ W SZAMOTUŁACH ZP-381-31/2023 2023-05-11 10:14 2023-05-19 11:00
8. Wykonanie przeglądu układów wentylacji i klimatyzacji wraz z wymianą filtrów ZP-381-29/2023 2023-04-27 10:05 2023-05-15 11:00
9. Dostawa i montaż regałów przesuwnych do pomieszczeń archiwum w SPZOZ w Szamotułach ZP-381-30/2023 2023-04-27 10:41 2023-05-12 10:00
10. Wykonanie przeglądu instalacji gazów medycznych wraz z punktami poboru i skrzynkami zaworowo-kontrolnymi ZP-381-28/2023 2023-04-24 08:00 2023-05-09 10:00
11. ZP-381-27 WYKONANIE BADAŃ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKACH I POMIESZCZENIACH SP ZOZ W SZAMOTUŁACH ZP-381-27/2023 2023-04-21 12:20 2023-05-02 11:00
12. Wykonanie przeglądu instalacji gazów medycznych wraz z punktami poboru i skrzynkami zaworowo-kontrolnymi ZP-381-24/2023 2023-04-13 08:05 2023-04-21 10:00
13. ZP-381-21/2023 Oznakowanie miejsc postojowych w ramach projektu „Dostępność plus dla zdrowia”. ZP-381-21/2023 2023-03-30 11:05 2023-04-12 11:00
14. ZP-381-19/2023 Zakup lady dla POZ do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w SPZOZ w Szamotułach, w ramach programu „Dostępność PLUS dla Zdrowia”. ZP-381-19/2023 2023-03-22 13:25 2023-04-05 11:00
15. Sukcesywna dostawa artykułów gospodarczych i papieru do EKG ZP-381-20/2023 2023-03-27 12:32 2023-04-04 09:00
16. Dostawa i montaż regałów przesuwnych do pomieszczeń archiwum w SPZOZ w Szamotułach ZP-381-17/2023 2023-03-09 09:28 2023-03-22 10:00
17. ZP-381-7/2023 Zakup i montaż 130 szt. tabliczek informacyjnych z oznaczeniami w alfabecie Braille`a, w ramach projektu Dostępność Plus dla zdrowia pn. „Poprawa dostępności Szpitala Powiatowego w Szamotułach” ZP-381-7/2023 2023-03-07 08:18 2023-03-15 11:00
18. Zakup wraz z dostawą i montażem 7 szt. pętli indukcyjnych, w tym 5 szt. stacjonarnych oraz 2 szt. mobilnych dla SPZOZ w Szamotułach, w ramach programu „Dostępność PLUS dla Zdrowia” ZP-381-14/2023 2023-02-28 11:47 2023-03-14 09:00
19. ZP-381-10/2023 Dostawa wraz z montażem mebli do gabinetów lekarza rodzinnego POZ w SPZOZ w Szamotułach, w ramach programu „Dostępność PLUS dla Zdrowia”. ZP-381-10/2023 2023-02-17 12:46 2023-02-27 11:00
20. Dostawa zestawów komputerowych 5 szt. i drukarek 5 szt. ZP-381-9/2023 2023-02-13 13:43 2023-02-23 09:00
21. Dostawa i montaż systemu kolejkowego oraz infokiosku ZP-381-6/2023 2023-02-10 11:18 2023-02-22 09:00
22. Sukcesywna dostawa artykułów biurowych ZP-381-8/2023 2023-02-09 13:19 2023-02-17 10:00
23. ZP-381-2/2023 Zakup i dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu Dostępność Plus dla zdrowia ZP-381-2/2023 2023-01-23 20:03 2023-02-07 11:00
24. Sukcesywna dostawa akcesoriów do spirometrów ZP-381-1/2023 2023-01-25 09:54 2023-02-06 09:00
25. Naprawy i przeglądy pojazdów SPZOZ w Szamotułach ZP-381-71/2022 2022-12-07 07:54 2022-12-15 08:00
26. Dostawa mebli do fizjoterapii w ramach inwestycji "Adaptacja pomieszczeń na rehabilitację pocovidową - w związku z Covid 19 ZP-381-70/2022 2022-11-23 09:14 2022-12-01 11:00
27. Zakup aparatury i wyposażenie do fizjoterapii w ramach inwestycji "Adaptacja pomieszczeń na rehabilitację pocovidową - w związku z Covid 19" ZP-381-67/2022 2022-11-22 09:10 2022-11-30 11:00
28. WYKONANIE OGRODZENIA STUDNI UJĘCIA WODY W SPZOZ W SZAMOTUŁACH ZP-381-68/2022 2022-11-15 12:17 2022-11-23 09:00
29. ZP-381-60/2022 Dostawa materiałów do ciągłych terapii nerkozastępczych w systemie multiFiltrate PRO ZP-381-60/2022 2022-10-11 12:25 2022-10-20 11:00
30. SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK ZP-381-37-3/2022 2022-10-04 09:42 2022-10-13 10:00
Legenda
- Current
- Archive